Evropská zpráva k prevenci týrání dětí

Vytisknout
Vytvořeno: pondělí 7. říjen 2013 22:35

Týrání dětí patří mezi hlavní příčiny nerovnosti v oblasti zdraví, ve spojení se socioekonomickým znevýhodněním znamená větší ohrožení, udržuje sociální nespravedlnost. I když je prevence týrání dětí prioritou ve většině zemí evropského regionu WHO, jen některé státy jí věnují přiměřené zdroje a pozornost.

Více: zde

Download this file (European-report-on-preventing-child-maltreatment.pdf) Evropská zpráva k prevenci týrání dětí [6585 Kb]

Mapování iniciativ na snižování příjmu soli v Evropském regionu WHO

Vytisknout
Vytvořeno: čtvrtek 3. říjen 2013 11:47

WHO publikovalo novou zprávu, která představuje současné iniciativy na snížení příjmu soli v evropských zemích. WHO doporučuje příjem soli méně než 5 g na osobu a den s cílem prevence kardiovaskulárních onemocnění, přičemž příjem ve většině zemí evropského regionu WHO je mnohem vyšší.

Informace o publikaci zde

Download this file (Mapping-salt-reduction-initiatives-in-the-WHO-European-Region-final.pdf) Mapování iniciativy snižování příjmu soli v evropském regionu WHO [413 Kb]

Zdraví 2020: Evropský politický rámec a strategie pro 21. století

Vytisknout
Vytvořeno: pondělí 26. srpen 2013 18:36

Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century Download this file (Health2020-Long.pdf)  (1251 Kb)

Strategie „Zdraví 2020“ představuje záměry organizace na šestileté období 2014-2020 a zaměřuje se na dva hlavní cíle vycházející z principů spravedlivého přístupu, rovnosti pohlaví a lidských práv a zlepšení správy a v oblasti zdraví (governance for health). Publikace představuje přijatou krátkou verzi strategie, která poskytuje evropským politikům a tvůrcům politiky hlavní hodnoty a principy a zároveň klíčové strategické poradenství na podporu opatření pro zdraví a pohodu (well-being).

Strategický plán konečné fáze a vymýcení obrny 2013-2018: Shrnutí

Vytisknout
Vytvořeno: čtvrtek 23. květen 2013 10:24

- The Polio Eradication and Endgame Strategic Plan 2013-2018: Executive Summary, WHO, 2007 Download this file (ADG Meeting 130508 4. PEESP Exec Summ.pdf) (5640 Kb)

Od svého vyhlášení na Valném zdravotnickém shromáždění v roce 1988 snížila Celosvětová Iniciativa Vymícení Obrny (GPEI) celosvětový výskyt obrny více než o 99% a počet zemí s výskytem obrny ze 125 na 3 země.
Strategický plán konečné fáze a vymícení obrny 2013-2018 byl vytvořen s cílem vytěžit z této nové možnosti ukončení všech onemocnění obrnou. Plán počítá se souběžně řešenou eradikací divokého viru obrny a eliminací cVDPV (circulating vaccine-derived polioviruses), zatímco plánování základního úsilí se musí zaměřit na zajištění dalších zdravotních služeb nejzranitelnějším dětem z celého světa.


 

 

Zdravotní systémy, zdraví, bohatství a sociální blahobyt. Hodnocení případu investování do zdravotních systémů.

Vytisknout
Vytvořeno: neděle 5. únor 2012 16:07

(Health systems, health, wealth and societal well-being.Assessing the case for investing in health systems)

Autoři: Josep Figueras a Martin McKee
Vydalo: Open University Press
European Observatory on Health Systems and Policies series
2011, xxiv +304 stran
ISBN 978 0 335 24430 0
£29.99

Tato kniha nahlíží na zdravotní systémy z nové perspektivy. Zhodnocením komplexního vztahu mezi zdravotními systémy, zdravím a bohatstvím, argumentuje, že zdravotní systémy nepotřebují být, jak se často věří, jednoduchým taháním zdrojů, ale mohou spíše tvořit podstatnou část pro zlepšování zdraví a dosahování lepšího ekonomického růstu.

Atlas duševního zdraví 2011

Vytisknout
Vytvořeno: pondělí 2. leden 2012 21:49

Světová zdravotnická organizace vydala Atlas duševního zdraví 2011, který představuje nejnovější odhad celosvětových dostupných zdrojů duševního zdraví za účelem prevence a léčby duševních poruch a ochrany lidských práv osob žijících s těmito podmínkami. Atlas prezentuje údaje z 184 členských států WHO, které pokrývají 98% světové populace.

Atlas

Zdravé prostředí pro zdravé děti

Vytisknout
Vytvořeno: pátek 23. prosinec 2011 3:11

Zdravé prostředí pro zdraví dětí V celosvětovém měřítku jsou děti vystaveny neúměrnému působení environmentálních ohrožení, která mají vážné zdravotní důsledky. Každoročně zemře kolem jednoho milionu dětí mladších pěti let z příčin, které souvisejí se životním prostředím a jimž lze předcházet. Z tohoto důvodu se životní prostředí stává jedním z hlavních činitelů přispívajícíh k celosvětovému počtu 8,8 milionu dětských úmrtí ročně. WHO a UNEP společně vydaly novou zprávu „Zdravé prostředí pro zdraví dětí: hlavní oblasti pro akci“ (Healthy environments for healthy children: Key messages for action). Cílem zprávy je poskytnout lidem s rozhodovací pravomocí na všech úrovních, od místní po mezinárodní, informace potřebné k vytváření zdravějšího prostředí pro děti, jejich rodiče i celá společenstv. Zhoršující se životní prostředí, včetně rozpadu ekosystémů, zvýšené míry znečištění a vliv klimatické změny přispívají k propukání nemocí u dětí v rozvojových i rozvinutých zemích. Tyto okolnosti pak mají vliv na schopnost splnit základní mezinárodní závazky, jako jsou například Rozvojové cíle tisíciletí.

Atlas národních profilů elektronického zdravotnictví

Vytisknout
Vytvořeno: pátek 23. prosinec 2011 3:06

(The Atlas of eHealth Country profiles)


K dispozici online zde

Ke stáhnutí zde


Cílem této unikátní publikace je poskytnout přehled o stavu rozvoje elektronického zdravotnictví v členských státech WHO. Přináší údaje ze 114 zemí, které se v roce 2009 zúčastnily celosvětového průzkumu elektronického zdravotnictví. Profily jednotlivých zemí obsahují 50 klíčových indikátorů vztahujících se ke zřizování systémů elektronického zdravotnictví i zavádění specifických aplikací.
Národní profily by měly:
• popisovat současnou situaci ve využívání informačních a komunikačních techonologií v systémech zdravotní péče členských států, a
• poskytovat informace o postupu při zavádění aplikací elektronického zdravotnictví v těchto státech.

Telemedicine – Opportunities and developments in Member States

Vytisknout
Vytvořeno: pátek 23. prosinec 2011 2:37

Telemedicine – Opportunities and developments in Member States
WHO ISBN 978-92-4-156414-4 – leden 2011
Global Observatory for eHealth series - Volume 2

K dispozici online (PDF, 96 s.)
Telemedicína umožňuje specialistům vyšetřovat vážně nemocné pacienty na dálku. Překonává vzdálenost mezi lidmi a nejlepší dostupnou lékařskou péčí a lze ji uplatnit v široké škále situací – od domácí péče po specializovaná klinická zařízení.

číst dál Telemedici...

Paliativní péče o seniory

Vytisknout
Vytvořeno: úterý 13. prosinec 2011 19:14

Paliativní péče o seniory: lepší praxe – Palliative care for older people: better practices
(Edited by Sue Hall, Hristina Petkova, Agis D. Tsouros, Massimo Costantini and Irene J. Higginson)
Populace v celosvětovém měřítku stárne a přibývá lidí, kteří až do konce života trpí vážným chronickým onemocněním. Tato publikace přináší příklady dobré praxe v paliativní péči relevantní pro evropský region WHO, od celkového výhledu pro zdravotní systémy po jednotlivé příklady lepšího vzdělávání nebo podpory v komunitách i jinde.
Více informací o publikaci a odkaz na elektronickou verzi zde

Podkategorie

Copyright 2011 Publikace. © 2007 World Health Organization
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free