Studie chování ve vztahu ke zdraví u dětí školního věku (HBSC): Hlavní zjištění výzkumu z let 2013/2014

Vytisknout
Vytvořeno: středa 30. březen 2016 21:24

Studie chování ve vztahu ke zdraví u dětí školního věku (HBSC), je studie WHO , která se zpracovává v několika zemích a poskytuje již 13 let informace o zdraví, tělesné a duševní pohodě, sociálním prostředí zravotním chování chlapců a dívek ve věku 11-13 let a 15let. Poslední mezinárodní zpráva této studie “Vyrůstat v nerovných podmínkách: rozdíly mezi pohlavími a socioekonomické rozdíly ve zdravotnímu stavu a tělesné a duševní pohodě“ prezentuje výstupy výzkumu z let 2013/2014 realizovaném ve 42 zemích Evropy a Severní Ameriky. Krátké shrnutí přináší hlavní výstupy výzkumu u necelých 220 000 mladistvých. Celá mezinárodní zpráva v angličtině zde.

Číst dál...

ZDRAVÉ ZUBY - Preventivní výukový program

Vytisknout
Vytvořeno: úterý 24. červen 2014 18:58

Již třináct let běží na českých školách soutěž Zdravé zuby, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí z I. stupně základních škol na preventivní vyšetření chrupu.

Číst dál...

Krátká intervence pro uživatele alkoholu

Vytisknout
Vytvořeno: pondělí 7. říjen 2013 22:44

Čeští zdravotníci maj k dispozici další z klíčových nástrojů, který pomůže současné situaci v oblasti užívání alkoholu. Jedná se o metodiku SBI (Screening and Brief Intervention), která spočívá v souboru strukturovaných otázek, na jejichž základě je možné vytipovat osoby s hrozícím rizikem problémového užívání alkoholu, následovaných krátkým pohovorem mezi danou osobou a poskytovatelem služby s případným doporučením vhodné odborné péče.

Více: zde

6 -12. května - Týden bezpečnosti silničního provozu

Vytisknout
Vytvořeno: úterý 14. květen 2013 19:09

6 -12. května 2013 - Týden bezpečnosti silničního provozu Každý týden na celém světě zemře na silnicích přes 5 000 chodců. Za rok tento počet usmrcených chodců představuje 22% z celkového počtu 1,24 milionů úmrtí v silničním provozu. Světová zdravotnická organizace vyzývá vlády ke konkrétním opatřením pro zvýšení bezpečnosti chodců.

Číst dál...

Smrt pravých neštovic

Vytisknout
Vytvořeno: pondělí 11. červen 2012 22:02

V roce 2010 uspořádala Kancelář Světové zdravotnické organizace v ČR spolu s Národním muzeem a Zdravotnickým muzeem NLK výstavu Smrt pravých neštovic. Akce se konala pod záštitou tehdejší ministryně zdravotnictví ČR a ve spolupráci s českými a slovenskými epidemiology-veterány programu eradikace neštovic, Státním zdravotním ústavem, Českou lékařskou společností JEP, Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou společností. Výstava byla uspořádána při příležitosti 30. výročí deklarace Světové zdravotnické organizace o celosvětovém vymýcení pravých neštovic v květnu roku 1980.

Číst dál...

Výstava Antibiotika - ohrožený poklad lidstva

Vytisknout
Vytvořeno: neděle 10. červen 2012 18:11

Kancelář Světové zdravotnické organizace v Praze pořádala v roce 2011 výstavu „Antibiotika – ohrožený poklad lidstva“ v prostorách nové budovy Národního muzea v Praze. Výstava byla připravena ve spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP. Téma této výstavy bylo zvoleno v souvislosti se Světovým dnem zdraví roku 2011 a zaměřilo se na informování veřejnosti o narůstající hrozbě ze ztráty účinnosti antibiotik. Součástí výstavy byly jak zajímavé exponáty, tak informační panely, na kterých byl zachycen vývoj antibiotik a infekčních nemocí a rozvoj antibiotické léčby v 60. a 70. letech 20. století. Výstava skončila úspěchem a oslovila řadu lidí jak z odborných, tak i laických kruhů.

Číst dál...

Státní zdravotní ústav – Podpora zdraví na pracovišti

Vytisknout
Vytvořeno: úterý 5. červen 2012 18:26

Podpora zdraví na pracovišti je strategie SZÚ doplňující péči o zdraví zaměstnanců. Je souhrnem aktivit a opatření, která směřují nejen k předcházení nemocem, ale i ke zlepšení zdravotního stavu jednotlivce i celé komunity.

Více na www.czu.cz

Národní centrum pro prevenci úrazů, násilí a podporu bezpečnosti pro děti ve FN Motol

Vytisknout
Vytvořeno: úterý 5. červen 2012 18:20

Program podporující zavádění efektivní prevence ke snížení dětské úrazové úmrtnosti a nemocnosti.

Více na www.cupcz.cz

 

Zdravá města, obce, regiony

Vytisknout
Vytvořeno: úterý 5. červen 2012 18:16

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

Více na http://www.ZdravaMesta.cz 

Škola podporující zdraví

Vytisknout
Vytvořeno: úterý 5. červen 2012 18:12

Cílem programu je směřovat k naplňování vize, podle níž každé dítě a mladý člověk v Evropě má právo být vzděláván ve škole, která podporuje zdraví.

Více na http://www.program-spz.cz/


Podkategorie

Copyright 2011 Projekty v ČR. © 2007 World Health Organization
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free