01
01
Světový den bez tabáku článek
02
02
Světový den zdraví článek
03
03
Evropský imunizační týden 2014 článek
04
04
Světový den dárcovství krve článek

31.května 2016 - Světový den bez tabáku - Prosté obaly snižují iluzi půvabu kouření

Vytisknout
Vytvořeno: úterý 31. květen 2016 13:43

Průmysl používá obal tabákového výrobku jako silný reklamní nástroj, čímž se vyhybá marketingovému omezení. Prosté balení tabákových výrobků povzbuzuje více lidí přestat kouřit a méně lidí začít. Toto opatření navazuje na zákaz displeje na místech prodeje a jeho úspěchu při snižování atraktivity tabákových výrobků pro mladé lidi. Působí tak proti iluzi půvabu a odhaluje realitu produktu, který zabíjí.

Evropa se přibližuje k budoucnosti bez kouření. Ale dostat se do tohoto bodu zahrnuje obtížná rozhodnutí a vyžaduje silné vedení. V evropském regionu WHO si například Finsko, Irsko a Skotsko vytyčili odvážné cíle, v kterých chtějí, aby kuřáci tvořili jen 5% nebo méně jejich obyvatelstva. Dosažení tohoto cíle znamená přijetí politiky a opatření, která jsou známá jako účinná. Prosté balení je jedním z takových opatření.
Průmysl používá obal tabákového výrobku jako silný reklamní nástroj, čímž se vyhybá marketingovému omezení. Prosté balení tabákových výrobků povzbuzuje více lidí přestat kouřit a méně lidí začít. Toto opatření navazuje na zákaz displeje na místech prodeje a jeho úspěchu při snižování atraktivity tabákových výrobků pro mladé lidi. Působí tak proti iluzi půvabu a odhaluje realitu produktu, který zabíjí.
Prohlášení Regionální ředitelky WHO pro Evropu v češtině: Download this file (Tiskova zprava EURO cj.pdf) Tiskova zprava.pdf           [201 Kb]

Stránky evropské a světové kampaně.

Tiskové prohlášení generální ředitelky WHO31.květen 2014 – Zvyšme daně na tabákové výrobky

Podle Rámcové WHO úmluvy o kontrole tabáku (FCTC) by země měly zavést daně a cenovou politiku v oblasti tabákových výrobků jako způsob a nástroj snížení spotřeby tabáku. Výzkum ukazuje, že vyšší daně jsou zvláště účinné při snižování míry užívání tabáku mezi skupinami s nižšími příjmy a při prevenci začátku kouření u mladých lidí. Zvýšení daně, která vede ke zvýšení ceny tabáku o 10%, snižuje spotřebu tabáku o 4% v rozvinutých zemích a až o 8% ve většině zemí s nízkými a středními příjmy.Kontrola tabáku v praxi. FTCT článek 6: Cena a daňová opatření ke snížení poptávky po tabáku – případová studie: Ukrajina Download this file (Tobacco-Control-in-Practice-Article-6.pdf) FTCT článek 6 [1,0 Mb]
Ekonomika kontroly tabáku
Informační list ke zdanění tabákových výrobků
Evropský den bez tabáku
Celosvětová kampaň WNTD

31. května - Světový den bez tabáku v ČR
- V rámci kampaně Světového dne bez tabáku se 27. května 2014 uskutečnil v prostorách Poslanecké sněmovny seminář “Tabák a alkohol: proč je v ČR tak málo motivovaných, kteří by motivovali k prevenci", který diskutoval téma cenové a daňové politiky tabákových výrobků v propojení s problematikou vysoké konzumace alkoholu v ČR. Diskuze se zúčastnili jak odborní tak i političtí zástupci včetně reprezentantů neziskového sektoru.

Seminář 27. května Download this file (pozvanka Tabák a alkohol.pdf) pozvánka [57 Kb]

Download this file (Tisková zpráva EURO cj.pdf) Tisková zpráva v českém jazyce [114 Kb]

Kampaň Světový den bez tabáku podporuje také Národní síť Zdravých měst. Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech se chystá řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé. Tradiční akcí je také program „Zvířátka také nekouří“, který se letos již po patnácté uskutečnil ve Zdravém městě Brněa během kterého obdržela již stá provozovna certifikát o zařazení do Sítě nekuřáckých restaurací v Brně.

K letošní kampani se přidala řada institucí, mezi které patří i Státní zdravotní ústav.

2013 - Světový den bez tabáku

WHO přijala v roce 2003 Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku (více např. WWW.FCTC.ORG či v češtině o ní i o další legislativě WWW.SLZT.CZ). Rámcová úmluva o kontrole tabáku představuje účinný mezinárodní nástroj ochrany veřejného zdraví před zájmy tabákového průmyslu. Úmluva poskytuje nové právní možnosti pro jednotlivé státy při kontrole užívání tabákových výrobků. Státy, které úmluvu ratifikovaly, mohou např. provádět daňová opatření ke snížení poptávky po tabáku, regulovat složení tabákových výrobků nebo zakázat reklamu, propagaci a sponzoring spojený s tabákovými výrobky. Jejím podpisem 2. května 2012 prezidentem Václavem Klausem dokončila Česká republika kroky potřebné k její ratifikaci.

Závislost na tabáku je velice závažný problém. Kouření je nejvýznamnější příčinou smrti, které lze předejít: celosvětově zemřelo v důsledku užívání tabáku v letošním roce 6 milionů lidí, včetně zhruba 600 000 nekuřáků v důsledku pasivního kouření.

Podle nedávno zveřejněných výsledků mezinárodní studie WHO zabývající se zdravím školních dětí (HBSC) vyplynula pro ČR tato nelichotivá čísla: U 13 - ti letých dětí jsme co do počtu kouření 2. nejhorší v Evropě, minimálně 1x týdně udává kouření 10% dívek a 9% chlapců a v 15 ti letech kouří již 28% dívek a 22% chlapců. Uplatnění článků úmluvy FCTC v praxi a legislativě ČR by mělo pomoci snížit, v současnosti tak vysoký počet kuřáků v ČR, a to především mezi mládeží.

Seminář “Světový den zdraví bez tabáku” se konal dne 28. května 2013 v Senátu ČR. Záštitu nad seminářem převzal předseda Zdravotního a sociálního výboru Senátu ČR. Seminář byl organizován Společností pro zastavení kouření v úzké spolupráci s Kanceláří WHO v ČR a klíčovými odborníky a partnery (Česká lékařská společnost, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Státní zddravotní ústav a pod.). Seminář zahájil prof. Janeček, předseda Zdravotního a sociálního výboru Senátu ČR, prof. Žaloudík, senátor a děkan 1. lékařské fakulty UK, prof. Blahoš, Prezident České lékařské společnosti a Dr. Leoš Heger, ministr zdravotnictví, jako hlavní řečník. Ministr zdravotnictví poukázal na současnou legislativu a politiku kontroly tabáku. Dalších 12 řečníků představilo na semináři právní a ekonomické aspekty reklamy, sponzorství a podpory kontroly tabáku a nekuřáckého prostředí.

Ke kampani Světového dne bez tabáku se v ČR každoročně připojují Zdravá města, obce a regiony. Ve Zdravých městech a regionech probíhají „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tematikou i další osvětové akce zaměřené na prevenci kouření u dětí a mladistvých. Kompletní přehled programů a dalších informací ke kampani Světový den bez tabáku ve Zdravých městech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dbt.

Tiskové prohlášení Státního zdravotního ústavu zde.

Pro informace na stánkách WHO: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2013/en/

 

2012 - Světový den bez tabáku

Užívání tabáku patří mezi nejčastější příčiny předčasných úmrtí nejen v Evropě. Kampaň Světový den bez tabáku, vyhlášená Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1987, upozorňuje na zdravotní rizika spojená s kouřením a má za cíl prosazovat efektivní politiku vedoucí k omezení kouření v celé populaci.

WHO přijala v roce 2003 Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku (více např. WWW.FCTC.ORG či v češtině o ní i o další legislativě WWW.SLZT.CZ). Rámcová úmluva o kontrole tabáku představuje účinný mezinárodní nástroj ochrany veřejného zdraví před zájmy tabákového průmyslu. Úmluva poskytuje nové právní možnosti pro jednotlivé státy při kontrole užívání tabákových výrobků. Státy, které úmluvu ratifikovaly, mohou např. provádět daňová opatření ke snížení poptávky po tabáku, regulovat složení tabákových výrobků nebo zakázat reklamu, propagaci a sponzoring spojený s tabákovými výrobky. Jejím podpisem 2. května 2012 prezidentem Václavem Klausem dokončila Česká republika kroky potřebné k její ratifikaci.

Světový den bez tabáku má vždy dané téma – letos jím je Stop vlivu tabákového průmyslu.

Tématem kampaně v letošním roce jsou tak aktivity tabákového průmyslu, které směřují proti opatřením zahrnutým v rámcové dohodě o kontrole tabáku. Vměšování tabákového průmyslu představuje pro kontrolu tabáku stálou hrozbu. Tabákový průmysl se např. snaží oslabovat snahu zemí o zavedení zákazu kouření na uzavřených veřejných místech a zákazu tabákové reklamy, propagace a sponzorství. Téma kampaně Světový den bez tabáku 2012 si klade za cíl zvýšit povědomí o této problematice.

Závislost na tabáku je velice závažný problém. Kouření je nejvýznamnější příčinou smrti, které lze předejít: celosvětově zemřelo v důsledku užívání tabáku v letošním roce 6 milionů lidí, včetně zhruba 600 000 nekuřáků v důsledku pasivního kouření.

Podle nedávno zveřejněných výsledků mezinárodní studie WHO zabývající se zdravím školních dětí (HBSC) vyplynula pro ČR tato nelichotivá čísla: U 13 - ti letých dětí jsme co do počtu kouření 2. nejhorší v Evropě, minimálně 1x týdně udává kouření 10% dívek a 9% chlapců a v 15 ti letech kouří již 28% dívek a 22% chlapců. Uplatnění článků úmluvy FCTC v praxi a legislativě ČR by mělo pomoci snížit, v současnosti tak vysoký počet kuřáků v ČR, a to především mezi mládeží.

Ke kampani Světového dne bez tabáku se v ČR každoročně připojují Zdravá města, obce a regiony. Ve Zdravých městech a regionech probíhají „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tematikou i další osvětové akce zaměřené na prevenci kouření u dětí a mladistvých. Kompletní přehled programů a dalších informací ke kampani Světový den bez tabáku ve Zdravých městech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dbt.

Pro informace na stánkách WHO: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/tobacco_20120530/en/index.html

V rámci Světového dne bez tabáku se uskutečnila tisková konference ve VFN s účastí českých odborníků na toto téma

V rámci Světového dne bez tabáku si mohli nechat zájemci změřit množství vydechovaného oxidu uhličitého

Světový den bez tabáku v IKEM

Copyright 2011 31.května 2016 - Světový den bez tabáku - Prosté obaly snižují iluzi půvabu kouření. © 2007 World Health Organization
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free