7.dubna 2016 - Světový den zdraví: Porazit cukrovku

Vytisknout
Vytvořeno úterý 5. duben 2016 13:24

Okolo 60 millionů lidí v Evropském regionu má cukrovku a její výskyt roste ve všech věkových skupinách. V některých členských státech postihuje dokonce 10-15% obyvatelstva. Nárůst případů je zapřičiněn hlavně tělesnou nadváhou a obezitou, nezdravým stravováním, malou pohybovou aktivitou a socioekonomickým znevýhodněním. Pro Světový den zdraví vybral Regionální úřad WHO pro Evropu téma "Být aktivní - Jíst zdravě – Postupovat podle lékařských rad - #Porazit cukrovku (#Beat diabetes)". Tento slogan ilustruje klíčové oblasti, na které mohou jednotlivé země soustředit své politické úsilí a které vedou ke snížení rizika cukrovky u obyvatel.

Cukrovka není zátěží jen pro ty, kteří žijí s tímto onemocněním, ale zatěžuje i ekonomiku a zdravotní systémy.

Co je cukrovka?

Cukrovka je chronické onemocnění, kterému lze ve velké míře předcházet.

Vyskytuje se, když slinivka břišní neprodukuje dostatek inzulínu nebo když tělo nemůže účinně využívat inzulín, který produkuje. Inzulín, hormon, který reguluje hladinu cukru v krvi, nám dává energii, kterou potřebujeme k životu. Pokud se nemůže dostat do buněk, které mají být spáleny jako energie, množství cukru se zvedá ke škodlivým hladinám v krvi.
K dispozici jsou 2 hlavní formy diabetes. Lidé s diabetem 1. typu typicky nevyužívají nic ze svého vlastního inzulinu a vyžadují proto inzulínové injekce, aby přežili. Lidé s diabetem 2. typu, forma, která se vyskytuje přibližně u 90% případů, obvykle produkují vlastní inzulín ale ne dost, nebo nejsou schopni ho správně využívat. Lidé s diabetem 2. typu mají obvykle nadváhu a sedavý způsob života, dvě podmínky, které zvyšují potřebu inzulinu člověka.

V průběhu doby může vysoká hladina cukru v krvi vážně ohrozit všechny hlavní systémy orgánů v těle, což může zapříčinit infarkt, mrtvici, poškození nervů, selhání ledvin, slepotu, impotenci a infekce, které mohou vést k amputaci.

Cukrovka je vážným tématem veřejného zdraví

  • Počet lidí s cukrovkou rychle roste v mnoha zemích, zdokumentován je zejména nárůst v zemích s nízkými a středními příjmy.
  • Velké části případů cukrovky lze předcházet. Jednoduchá opatření v životním stylu se prokázala jako efektivní v prevenci anebo zpoždění výskytu cukrovky druhého typu. Udržování si normální tělesné váhy, pravidelná pohybová aktivita a zdravá strava mohou snížit riziko cukrovky.
  • Cukrovka je léčitelná. Cukrovku lze kontrolovat a lze u ní předcházet komlikacím. Zlepšující se diagnoza, samovzdělávání a dostupná léčba jsou hlavními body odpovědi na cukrovku.

  • V Regionálním úřadu WHO pro Evropu je opětovné zaměření na cukrovku základem pro dosažení jednoho z cílů Zdraví 2020, Evropského zdravotního rámce: snížení předčasného  úmrtí ne nepřenosná onemocnění o 1,5% ročně do roku 2020. Zlepšení prevence a léčby cukrovky je take důležitou součástí dosažení trvale udržitelného cíle č.3 zaměřeného na snížení předčasného úmrtí z nepřenosných onemocnění o jednu třetinu do roku 2030. Mnoho sektorů společnosti zde hraje roli včetně vlád, zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí, výrobců, občanské společnosti, soukromý sector, media I sami jedinci.

Hlavní cíle kampaně: zvýšit prevenci, posílit péči a zvýšit dohled

 • Zvýšit povědomí o nárůstu cukrovky a jeho ohromné zátěže a následků zejména v zemích s nízkými a středními přijmy;
 • Spustit sadu specifických, efektivních a dostupných akcí pro vypořádání se s cukrovkou. Tyto akce zahrnují kroky k prevenci, diagnostiky, léčbě a péči o lidi s cukrovkou;
 • Vydání první globální zprávy k cukrovce, která popíše zátěž a následky cukrovky a podpoří silnější zdravotní systémy, které zajistí lepší dohled, zvýšenou prevenci a efektivnější řízení tohoto onemocnění.

Profil České republiky: Download this file (fact sheet cze_en.pdf) fact sheet cze_en.pdf [338 Kb]

 Pro více informací navštivte http://www.euro.who.int/diabetes nebo http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/en/.

Jednoduchý kvíz v angličtině:  Download this file (whd-quiz.pdf) whd-quiz.pdf

 Společná tisková zpráva:

Download this file (Tisková zpráva spolecna.pdf) Tisková zpráva spolecna.pdf [219 Kb]

Download this file (TZ_WHD2016_Diabetes_WHO.pdf) TZ_WHD2016_Diabetes_WHO.pdf [215 Kb]

7. dubna 2015 - Světový den zdraví

7. duben je Světovou zdravotnickou organizací prohlášen dnem Světového dne zdraví. Ten letošní je věnován velmi obsáhlému a aktuálnímu tématu bezpečnosti potravin.

Jak již v roce 1992 formulovala FAO/WHO Světová deklarace o výživě: „Přístup k nutričně vyváženým a bezpečným potravinám je základním právem každého jednotlivce.“ „Nebezpečné potraviny“ mohou vést k řadě zdravotních problémů. Tyto potraviny obsahující škodlivé bakterie, viry, parazity nebo chemické substance jsou zodpovědné za více než 200 chorob, jak akutních tak chronických, od průjmů až k rakovině.
V roce 2012 bylo jen v Evropské unii hlášeno přes 310 000 případů bakteriálních onemocnění přenášených potravinami. Toto číslo je samozřejmě pouze špička ledovce vzhledem k podhlášenosti případů a naléhavost problému bezpečnosti potravin pochopitelně vzrůstá v regionech mimo industrializovaný svět. Celosvětově pak způsobují nemoci přenášené potravinami celých 2.2 milionů úmrtí za rok.
Hlavním sloganem kampaně je slovní přesmyčka From farm to plate: make food safe (volně přeloženo: Bezpečné potraviny dělá celá cesta z farmy až na talíř). Heslo se snaží upozornit na skutečnost, že zvláště v našem globalizovaném světě je nutné zajistit bezpečnost potravin ve všech krocích dlouhého řetězce putování potravin od jejich samotného vzniku až k vlastní konzumaci. K tomu je potřeba široká mezisektorová a interdisciplinární spolupráce, která se týká zejména zdravotního odvětví, zemědělství, potravinového průmyslu, transportu potravin, stravovacích zařízení, ale i samotných spotřebitelů. Konzumenti si musí uvědomit svoji roli v celém procesu. Jak se Světový den zdraví snaží ukázat, základem pro každého z nás by mělo být dodržování 5 klíčů k bezpečným potravinám – čistota a správné mytí konzumovaných potravin, oddělování syrových a hotových potravin, dostatečná tepelná příprava, skladování potravin v adekvátní teplotě, používání pitné vody a kvalitních surovin k jejich přípravě.
Hlavní informace ke Světovému dni zdraví jsou dostupné na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace.
Základní materiály, jako jsou plakáty, obrazové dokumentace apod. jsou k nalezení zde.
Mezipartnery v ČR patří Státní zdravotní ústav, který připravi mimo jiné i soutěž pro školy a video s metodickým listem. Více zde.


Download this file (fact-sheet-whd2015-czech fin.pdf) Přehled základních skutečností [1025 Kb]

Download this file (Tiskova zprava WHO Europe cj miš.pdf) Tiskova zprava WHO Europe [70Kb]
Download this file (Bezpečné potraviny z farmy .pdf) Společná tisková zpráva [40 Kb]

 

 

7. dubna 2014 - Světový den zdraví

Kampaň Světového dne zdraví se v roce 2014 zaměří na nemoci přenášené biologickými vektory (zejména klíšťaty a komáry). Cílem kampaně je zvýšit informovanost a povědomí o těchto nákazách a zejména o možnostech jejich prevence. V podmínkách České republiky se kampaň zaměří na klíšťovou encefalitidu a Lymeskou boreliózu a jejich přecházení.


Ke kampani v České republice se přidal i Státní zdravotní ústav, jehož kampaň se snaží zvýšit povědomí o infekcích přenášených klíšťaty a možnostech jejich prevence. Více zde.

Na webu SZÚ jsou dále uveřejněny informace:

Plakát k cestovní medicíně

 

ÚZIS ČR vydal aktuální informaci „Hospitalizační péče o pacienty s onemocněními přenášenými klíšťaty v České republice“ více zde

Kancelář WHO v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR uspořádala dne 3. dubna 2014 tiskovou konferenci. Video, tisková zpráva a jednotlivé prezentace jsou ke stažení zde

 

 

 

 

 

Hlavní materiály WHO kampaně:

 

Ke Světovému dni zdraví se přidali i další instituce a subjekty se svými programy, např. IFMSA.


7. dubna 2013 - Světový den zdraví

Hlavním tématem World Health Day je pro letošní rok 2013 téma vysokého krevního tlaku. Ten zvyšuje riziko infarktu myokardu, mozkové mrtvice, či ledvinného selhání. Může vést až ke slepotě, srdečním arytmiím a srdečnímu selhání.

Vysoký krevní tlak je řazen do skupiny tzv. civilizačních chorob, jejichž incidence v moderním světě a díky současnému životnímu stylu západní civilizace bohužel rapidně roste.

Vysoký krevní tlak je nebezpečný především tím, že jeho příznaky mohou být až do rozvinutí následků zcela němé.

 • vysokým krevním tlakem trpí jeden ze tří dospělých obyvatel naší planety

 • častěji se vyskytuje u mužů než-li u žen

 • souvisí se 13% úmrtí celosvětově

 • ve světovém měřítku postihuje více chudou populaci

Co je to krevní tlak?

Krevní tlak je zjednodušeně síla, kterou působí krev na stěny cév. A to ať již na cévy srdce, ledvin, mozku, či jiných orgánů.

Co je vysoký krevní tlak?

Vysoký krevní tlak je takový krevní tlak, který u dospělého jedince přesahuje hodnoty 130/80 mmHg.

Co je hypertenze?

Hypertenze je choroba, která je diagnostikována opakovaným naměřením vyššího krevního tlaku u dospělého jedince než je normální hodnota do 130/80mmHg, resp. hodnota krevního tlaku opakovaně naměřená nad 140/90mmHg.

Rizikové faktory vysokého krevního tlaku:

 • dieta bohatá na soli, tuky

 • nadváha, obezita

 • sedavý způsob života, nedostatek fyzické aktivity

 • nadměrná konzumace alkoholu

 • kouření

 • stres

 • pozitivní rodinná anamnéza

 • věk nad 65 let

 • sdružené nemoci jako např. cukrovka

Následky vysokého krevního tlaku, vedoucího k ledvinnému či srdečnímu selhání, k mozkové mrtvici či jiným kardiovaskulárním chorobám, způsobují 42% úmrtí v Evcropském regionu. Po právu se tak hypertenzi přezdívá tichý zabiják. Postižení lidé totiž zprvu, vzhledem k absenci jakýchkoli příznaků, o této své chorobě nevědí anebo její projevy zcela ignorují, jelikož je nijak neobtěžuje. Ve chvíli, kdy začnou i subjektivní obtíže, bývá ale již mnohdy pozdě.

Následkům lze však lehce předejít prevencí a ne nadarmo se hypertenze uvádí jako jedna z nejlépe preventabilních chorob.

Mezi hlavní kroky prevence vzniku vysokého krevního tlaku patří:

 • snížení příjmu soli (pod 5g denně)

 • zdravý životní styl se zdravou dietou

 • pravidelné cvičení

 • nekouřit

 • omezení konzumace alkoholu

 • vyhýbání se stresu

Více informací na:

http://www.euro.who.int/worldhealthday2013

Download this file (Světový den zdraví 2013 Tisková zpráva (3).doc) Tisková zpráva k Světovému dni zdraví 2013

 

7. dubna 2012 - Světový den zdraví

Světový den zdraví 2012 je věnován stárnutí - pod hlavičkou „Dobrý zdravotní stav přidává k létům život". Důraz je kladen na prevenci neinfekčních onemocnění, vliv zdravého životního stylu na kvalitu života starších osob a na jejich přínos pro rodiny i komunity. Nedílnou součástí je snaha o boření stereotypů provázejících stárnutí a o plnohodnotné začleněné seniorů do společnosti. Jedná se rovněž o přehodnocení definice stáří jako takového.
Stránka WHO o Světovém dni zdraví 2012
Stránka WHO/Evropa o Světovém dni zdraví

7. dubna 2012 – Světový den zdraví: Stárnutí a zdraví

Světový den zdraví 2012 je věnován stárnutí - pod hlavičkou „Dobrý zdravotní stav přidává k létům život“.

Důraz je kladen na prevenci neinfekčních onemocnění, vliv zdravého životního stylu na kvalitu života starších osob a na jejich přínos pro rodiny i komunity. Nedílnou součástí je snaha o boření stereotypů provázejících stárnutí a o plnohodnotné začleněné seniorů do společnosti. Jedná se rovněž o přehodnocení definice stáří jako takového.

Generální tajemník OSN Ban Ki-moon vyzval u příležitosti Světového dne zdraví „vlády, občanskou společnost i soukromý sektor k poskytnutí náležité pozornosti a zdrojů tak, aby všichni lidé měli možnost zdravého stárnutí.“ (UN: Message on World Health Day, 2012 - Download this file (Zpráva generálního tajemníka OSN.pdf) - 100kb)

Generální ředitelka WHO Margaret Chan uvedla:

Základem úspěšné reakce na trend stárnutí populace je důraz na dobrý zdravotní stav. Zajistíme-li, aby prodloužení života šlo ruku v ruce se zdravějším životním stylem, otevřou se nám nové možnosti a celkové náklady na společnost se sníží. Tato velká demografická výzva první poloviny 21. století si žádá reakci veřejného zdravotnictví, a WHO odpověď na tuto výzvu zařadilo mezi své priority.

Zdravé a aktivní stárnutí rovněž ovlivňuje řada faktorů mimo pole působnosti veřejného zdravotnictví. Některé hrají roli již v ranějších fázích života, a proto je třeba adekvátní odpovědi směřovat na problémy v rámci celého životního cyklu a v různých společenských vrstvách. Zdravotnický sektor však nesmí zůstat pozadu. Drtivou většinu zdravotních rizik ve stáří mají na svědomí chronické neinfekční nemoci. Zdravotní systémy je tedy třeba adaptovat tak, aby byly schopny zajistit trvalou péči o pacienty s těmito chorobami. (WHO: Global brief for World Health Day, 2012 Download this file (Global brief WHD_2012.2_eng.pdf) - 3815kb)

Základní fakta o stárnutí:

 • Od roku 1980 se zdvojnásobil počet osob ve věku nad 60 let.
 • Do roku 2050 se počet lidí ve věku 80 let zvýší téměř čtyřikrát - na 395 milionů.
 • V příštích pěti letech převýší počet osob nad 65 let věku počet dětí mladších pěti let.
 • Do roku 2050 pak tato věková skupina překoná i počet dětí mladších čtrnácti let.
 • Většina starších lidí dnes žije v zemích s nízkým a středním příjmem. Do roku 2050 se tento poměr zvýší na 80 %.

Česká republika se aktivně zapojuje do projektů WHO na podporu zdravého stárnutí. Toto téma bylo jedním z bodů Dvouleté smlouvy o spolupráci (2010-2011) mezi Regionální úřadovnou WHO pro Evropu a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Národní síť Zdravých měst ČR se hodlá účastnit projektu Globální města přátelská seniorům, na jehož podporu přeložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí do českého jazyka publikaci WHO Globální města přátelská seniorům: Průvodce - Download this file (Global brief WHD_2012.2_eng.pdf) - 3815 kb. Zároveň byl vydán leták Města přátelská seniorům - Download this file (Mesta prátelská seniorum letak.pdf) - 671kb

Praha byla v rámci příprav letošního Světového dne zdraví vybrána, aby společně s dalšími evropskými metropolemi prezentovala příklady v přístupu k seniorům. Kancelář WHO v České republice hostila paní Malin Bring, novinářku WHO, která navštívila:

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Odbor sociálních služeb
 • Kancelář Národní sítě Zdravých měst ČR
  Dům Portus

  Komunitní centrum služeb pro seniory
 • Tyfloservis o.s.
  Terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých
 • Centrum Elpida
  Vzdělávací a společenské centrum, místo pro setkávání seniorů (článek o přemosťování mezigenerační mezery)
 • Domov Sue Ryder
  Domov pro seniory; rozhovor s dobrovolnicí v přímé péči
 • Město Chrudim
  jako ukázku dobré praxe na komunitní úrovni; rozhovor se starostou města Mgr. Petrem Řezníčkem a se zástupci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim.

V rámci návštěvy měla paní Bring možnost setkat se a hovořit i s některými klienty využívajícími výše uvedené služby. Nasbíraný materiál bude používán nejen v rámci kampaně ke Světovému dni zdraví, ale i v průběhu doprovodných aktivit během celého roku.

 

7. dubna 2011 – Světový den zdrav: Antimikrobiální rezistence

Rok 2011 je zaměřen na celosvětové rozšíření antimikrobiální rezistence. Antimikrobiální rezistence ohrožuje účinnost mnoha v současnosti používaných léků a jejich další vývoj.

Antimikrobiální rezistence představuje odolnost mikroorganizmů na antimikrobiální léčbu, na níž původně reagovaly. Rezistentní organizmy, mezi něž patří bakterie, viry a někteří paraziti, jsou dnes schopné odolávat antimikrobiální léčbě- antibiotikům, antivirotikům a antimalarikům. Standardní léčba se tak poté stává neefektivní a infekce přetrvává a může se rozšířit. Pro zdůraznění tohoto problému vyzve WHO vlády k zavedení politik potřebných k prevenci proti odolným mikroorganismům a také k poskytnutí příslušné péče lidem nakaženým těmito mikroby.

WHO vydala doporučení klíčovým aktérům – lékařům, tvůrcům politik, farmaceutickému průmyslu, veterinářům, ale i zemědělcům - chovatelům zvířat či široké veřejnosti.

 

Fakta o antimikrobiální rezistenci
Články týkající se antimikrobiální rezistence
Publikace týkající se antimikrobiální rezistence
Evropské téma Světového dne zdraví
Události v Evropě ke Světovému dni zdraví 2011

Stránka WHO o Světovém dni zdraví 2011


Kancelář WHO v ČR ke Světovému dni zdraví

Vybraná fakta ke Světovému dni zdraví 2008 Download this file (WHD Fact Sheet_CS.doc)

Tisková zpráva ke Světovému dni zdraví 2007 Download this file (Tiskova zprava WHO ke Svetovemu dni zdravi 7.4.2007.pdf)

Tisková zpráva ke Světovému dni zdraví 2006

Copyright 2011 7.dubna - Světový den zdraví. © 2007 World Health Organization
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free